Expozícia M.R.Štefánika je opäť otvorená

21.júla 2014- v deň 134.výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika,
po trojmesačnej prestávke spôsobenej rekonštrukčnými prácami bola opäť sprístupnená expozícia M.R.Šteefánikav jeho rodisku v starej evanj. fare na Košariskách.
Výstavu otvorila p.riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea SNR v Myjave Alena Petráková.
Návštevníci môžu uvidieť rôzne predmety, ktoré sa viažu k životu a trgickej smrti M.R.Štefánika. Predmety z detstva, študentských rokov a mnoho predmetov, ktoré svedčia o jeho mnohostranných záľubách a profesii z oblasti vedy – atronomie, umenia, zbierok z cudzokrajnej etnografie, ale aj rôzne predmety z havárie lietadla a generálsku uniformu a iné.

Z múzea sa dá pohodlne ísť na Bradlo autom cez Brezovú pod Bradlom, alebo historickoucestou smeorm na Priepasné pod úpätie Bradla a ďalej pešo až k mohyle (cca 1/2 hodiny).

Komentovať