Ja verím

Pavol Országh HVIEZDOSLAV: JA VERÍM

Ja verím! – a s tým šiniem v taj sa nekonečna.
Som atóm, iskra len, lež s jadrom trvalým;
zhasnem li na zemi, nad ňou sa zapálim,
púť moju nadpradie mi jasná cesta mliečna.

Ja verím, pravda ducha že je pravda večná;
po desných strminách mi ona zábradlím,
ona mi blahozvesť, hoc i hrob odhalím,
znad Patma ona znie mi zvonná, sväto-rečná.

Jak voľno v hrudi mi! Nu, v ducha domovine –
nič netiesni ma vic, strach skonal márnych strát,
čo z ducha zrodilo sa, nikdy nezahynie.

Vy svetlá nesmrteľné, ichž roj sa vencom vinie
kol Božej podnože, ja váš, hoc skromný brat! –
Vtrieď , kam chceš, v službu, len daj svietiť, Hospodine!

(Tranoscius: Opory vo vetre -antológia duchovnej poézie)

Komentovať