Rozhovor s kandidátom do EÚ parlamentu – doc. Ľubomírom Batkom

Máme historickú šancu, aby v Európskom parlamente na ďalších päť rokov pracoval a slovenských evanjelikov zastupoval doc. Ľubomír Batka, dekan EBF UK, vysokoškolský učiteľ a teológ, otec rodiny, farársky syn a spoločensky činný na viacerých úrovniach. Brat docent Ľ. Batka PhD kandiduje na na kandidátke SDKÚ, strana č. 27, na 8 mieste.

Oslovili sme ho preto s otázkami ohľadom jeho kandidatúry a zámeru v EÚ parlamente:

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do EÚ parlamentu?

Začnem osobne: počas štúdií v Nemecku som sa spoznal s mojou manželkou, ktorá je z Nemecka. Máme šesť detí. Takže ja žijem “európsku úniu” dennodenne. Ale teraz vážnejšie: Miesto na kandidátke som prijal, pretože som presvedčený Európan.

Do EP kandidujem, pretože ho vnímam ako náš parlament. Európa sa nás týka a rozdhodnutia na úrovni EÚ majú dopad na život na Slovensku. Slovensko je naše, ale aj Európa je naša. Nemôžeme sa uspokojovať s názorom, že “európska politika sa nás netýka” alebo, že “Brusel je ďaleko”. Európska únia je “dom, ktorý staviame všetci spolu”. Európsky parlament je náš parlament, pretože je jedinou inštitúciou v rozhodovacom trojuholníku EU, ktorá je volená priamo občanmi.

Z toho dôvodu sa chcem zasadzovať o to, aby občania lepšie rozumeli rozhodovacím procesom na úrovni EÚ, aby tieto procesy boli transparentnejšie a bližšie k ľuďom. Ako poslanec EP by som bol viac medzi ľuďmi a viac by som informoval o dianí v EP.

2. Aké hodnoty budete zastávať? Prečo by Vás naši ľudia mali voliť?

Som kresťan a za najväčšie hodnoty považujem lásku a spravodlivosť. S manželkou vychovávame našich 6 detí a chceme, aby rástli nielen vo vzdelaní a rozumnosti, ale rovnako vo viere.

Páči sa mi heslo M.R. Štefánika: Veriť – milovať – pracovať. Motivuje ma veľmi vážna a zásadná diskusia o hodnotách EÚ. Vidíme, že tu už ide o zásadné otázky fungovania spoločnosti: manželstvo, rodina, hodnota ľudského života, výchova detí.

Chcem prispievať k tomu, aby Európa zachovala svoj vysoký étos a nepoľavovala v pravde a hodnotách. Druhou oblasťou, ktorá je mi blízka je vzdelávanie.

3. Prečo vzdelávanie?

Pre mňa celkom prirodzene tým, že mám 6 detí a ako vysokoškolský pedagóg a dekan fakulty na univerzite ( EBF UK v Bratislave) mám záujem, aby kvalita vzdelávania bola vysoká. Vzdelanie otvára mnoho možností nielen na nájdenie, ale predovšetkým na vytvorenie nových pracovných možností.

4. Čo treba v EÚ v smere vzdelávania robiť?

Chcem sa zasadzovať o to, aby sa v EÚ vyrovnávala kvalita vzdelávania, teda aj na Slovensku. Na to treba udržať kvalitných ľudí na Slovensku. Potrebujeme veľa prostriedkov na vedu a výskum a väčšiu internacionalizáciu vzdelávania formou cezhraničných študijných programov a výmenných vzdelávacích pobytov.

Som presvedčený, že najväčším bohatstvom našej krajiny sú naši šikovní ľudia. Kvalitné vzdelanie je cesta k tomu, aby sa naše deti mali lepšie ako sa máme my. Kandidujem preto, aby naši ľudia nemuseli kvôli dobrému vzdelaniu byť roztrúsení po svete, ale našli ho na Slovensku. Vo vzdelaných ľuďoch vidím skutočný Slovenský poklad!

5. Ako vnimate Vaše pstavenie teológa k politike? Nevylučujú sa tieto veci navzájom?

Myslím si, že je dôležité vrátiť dôraz na povolanie ako také, ako službu blížnemu. Všetky povolania sú tu na službu iným ľuďom. Povolanie – ako zamestnanie, ale i ako “povolanie k verejnej službe” nie je pre človeka samého, ale je prácou pre tých druhých.

Keď ľudia skutočne venujú pozornosť svojmu povolaniu, tak potom, či už sú kresťania alebo nie, ich prostredníctvom sa vo svete deje mnoho dobrého a požehnania.

Myslím si, že politike by nemalo ísť v provom rade o stranícku politiku. Ako “teológ”, ale i ako “politik” sa snažím konať tak, aby prospech z môjho konania mali čím viacerí ľudia rovnako. Už len otvorený, čestný a nekorupčný postoj môže byť pozitívom pre všetkých.

Ďakujeme za rozhovor.

Viac informácii poskytuje na svojej facebookovej stránke: http://facebook.sk/l.batka/

Komentovať