10 dôvodov, prečo je úžasné byť evanjelikom

Vo svete existuje množstvo kresťanských denominácií, tak prečo byť evanjelikom?

1. Evanjelium je Ti „dané.“
Evanjelium nám zvestuje, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Niektorí si však myslia, že je to „čokoľvek spojené s Ježišom, čomu veria.“ To je ale nezmysel. Predstavte si, keby som povedal: „Ak verím, že tvoje meno je Krasoň, tak aj je.“ Dáva to zmysel? Nie (pokiaľ teda tvoje meno naozaj nie je Krasoň, čo by bolo povedzme…..nezvyčajné). Evanjelium je to, čo povedal Boh, teda vieš, že je to pravda.

2. Získaš evanjelium.
Získaš to, čo Ti Boh dáva. Teda, ak sa niekto spýta: „Vybral si si Ježiša?“, môžeš pokorne odpovedať: „Rovnako ako sa Lazar rozhodol ožiť, keď ho Ježiš zavolal von z jeho hrobu.“

3. Vieš, kde dostaneš evanjelium.
Na otázku: „Kde nájdeš Boha?“ veľa ľudí odpovie: „v nebi“, alebo „v mojom srdci“. Ale ty poukážeš na Božie slovo, krst a Večeru Pánovu a povieš: „Pre mňa je Ježiš práve tu!“

4. Si si istý spásou.
Ak veríš, že Boh si vybral niektorých pre záchranu a niektorých pre zatratenie, to najlepšie, čo môžeš povedať je: „Dúfam, že si ma Boh vybral pre spásu.“ Ak veríš, že si zachránený svojimi skutkami, tak si nemôžeš byť istý, že robíš dosť. Ale ty vieš, že ti je odpustené, pretože Ježiš to potvrdil slovami: „Krstím ťa!“ a „Odpúšťam ti všetky tvoje hriechy.“

5. Rozumieš dobrým skutkom.
Nerobíš ich preto, lebo musíš, ale preto, že chceš. Máš slobodnú vôľu.

6. Rozumieš povolaniu od Boha.
Niekto tvrdí, že ak robíš niečo odlišné od bežnej rutiny, tak iba slúžiš Bohu. Ale tvoj život potešuje Boha kdekoľvek Ťa Boh povolá. Či počítaš príklady na domácu úlohu alebo renovuješ sirotinec, Boh je rád.

7. Miluješ tajomstvá.
Mnohí chcú vysvetliť všetko, čo je napísané v Biblii, ako napríklad vtelenie, sviatosti a podobne. „Po tom všetko,“ budú sa pýtať, „hovoril by Boh veci, ktoré nie sme schopní úplne pochopiť?“ Vlastne áno. Boh je väčší, než my sme schopní vysvetliť. Keď ľudia povedia, „Tvoja viera je nezmyselná,“ ty len pokojne reaguje: „Dobre, ale je úplne biblická.“

8. Rozumieš kresťanskej slobode.
Mnohí vidia v kresťanstve životný štýl a potom vytvárajú pravidlá, ktoré nie sú biblické, ako napríklad: „Kresťania netancujú.“ Ty však vieš, že môžeš slobodne robiť veci, ktoré nie sú spomenuté v Písme. Ale aj v tom máš úplne jasno. Je v poriadku, ak tancujem? Áno. Znamená to aj niečo iné? Nie. Znamená to, že by som mal tancovať? To nikde nie je napísané.

9. Veríš Písmu viac než niečomu inému.
Ak sa Ti sníva, že tvoj pes Ti povedal, aby si žil na strome, aby si sa zachránil, ignoruješ to a napriek tomu pokračuješ v živote s Písmom….a možno uvažuješ nad tým, aby si pred spaním zjedol niečo ľahšie a nesnívali sa Ti podobné sny.

10. Neočakávaš koniec časov.
Žiješ v nich, zabúdajúc na špekulácie, že sa to v žiadnom prípade aj tak nestane. Žiješ každý deň ako kajúce dieťa Božie a v nádeji vzkriesenia očakávaš večný život.

Komentovať