Aby bol mier

Aby bol mier

Prešiel by som celú zemeguľu,
zastavil by som sa u každých dvier,
poprosil by som ľudí celého sveta,
aby si chránili mier.
Ale to nemôžem.

Navštívil by som vladárov sveta,
daroval by som im jednu zo svojich najkrajších hier,
poprosil by som ich,
aby zjednali pre všetky národy mier.
Ale to nemôžem.

Obišiel by som všetky továrne, čo vyrábajú zbrane,
pokazil stroje, pohádzal pod zem do tmavých dier,
aby bol konečne na svete mier.
Ale to nemôžem.

Kľaknem si k posteli, zložím si dlane,
Otče náš, ktorý si v nebesiach …
odpusť nám naše viny …
zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo,
moc i sláva na veky vekov.
To predsa môžem.

(Anna Batková 1924-2010)

Komentovať