Začal sa Veľký týždeň

Začal sa posledný týždeň pôstu – tzv Tichý alebo Veľký týždeň. Pre všetkých ktorí sa nestíhali pripraviť na nadchádzajúce sviatky, ponúka sa im možnosť prečítať si článok “O slobode kresťana“. Tak si môžeme pripomenúť, že počúvanie Slova Božieho a viera v Ježiša, ku ktorému nás vedie je dostatočnou prípravou. To je pre všetkých, ktorí sa nestihli vnútorne pripraviť na Veľkonočné sviatky. Pre tých ktorí konali záslužné skutky uvedené v ankete, nech si tiež pripomenú, že im to aj tak nič nepomôže, ale jedine spoľah že Ježiš už pre nás všetko vybavil.

Komentovať