Zakladateľ SŽ Ulf Ekman konvertoval

Zakladateľ náb.spoločnosti Slovo Života s manželkokou Brigitte konvertoval 9.marca 2014 do RKC.

Už v jeseni 2013 prestúpil do RKC ich syn Benjamin. Odpadnutiu prekvapujúco požehnal jeho nástupca v úrade Joakim Lundquist a zhromaždenie Slova Života v Uppsale sa pripojilo potleskom. Za posledných 15 rokov zakladateľ stále viac hovoril o jednote, zúčastňoval sa aktivít vo Vatikáne, aj na templárskom obrade atp., ale ním založenú organizáciu evangelikálno -charizmatického razenia k podobnému kroku nevyzval.
Zaujímavé je Ekmanovo osobné vyjadrenie, ktoré uverejnil časopis Charisma News:
“Vstúpili sme do katolíckej cirkvi, pretože potrebujem to, čo do nej Ježiš vložil. Potrebujem sviatosti, potrebujem magistrérium, potrebujem autoritu Cirkvi, potrebujem pápeža, potrebujem tradíciu…
Potrebujem cirkev, aby som mohol dosiahnúť spasenie”.
Nie je známe, koľkí charizmatici v Uppsale a koľkí na Slovenska budú jeho krok nasledovať. Jedni mu tlieskajú, iní hovoria, že Slovo Života zavádzal.

Komentovať