Zoznam odporúčanej literatúry k 500. výročiu reformácie

V slovenčine vyšli zatiaľ nasl. Lutherove spisy:

Symbolické knihy:

 1. 1. Dr. M. Luther: Malý katechizmus
 2. Dr. M. Luther: Veľký katechizmus
 3. Dr. M. Luther: Šmalkaldské články
 4. Dr. M. Luther: Výber zo spisov, zostavili Michalko, Koštiaľ , Tranoscius 1990, najmä:
  Výpovede proti odpustkom,
  O slobode kresťana atď.
  – Zaujímavé sú aj Lutherove listy na Slovensko (2 listy Fr.Révayovi, list mestskej rade do Bardejova a do Prešova).

 5. Dr. M. Luther:O neslobodnej vôli (De servo arbitrio), Vivit 2011
 6. Dr. M. Luther – Predhovor k Starej zmluve a Pavlovmu Listu Rímskym, In: Dr. Martin Luther, Výber zo spisov, Tranoscius : Liptovský Mikuláš, 1990, s. 109-125.
 7. Dr. M. Luther – Ako sa treba modliť, In: Dr. Martin Luther, Výber zo spisov, Tranoscius : Liptovský Mikuláš, 1990, s. 165-176.

  Daľšie čítanie:

 8. J. Moncoľ – Zákon a evanjelium. Čo hovorí Božie slovo o spasení a kresťanskom živote, Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 2009.
 9. E. Lohse – Teologická etika Nového zákona, Serafín : Bratislava, 2008.
 10. G. Forde – Boh sa skáňa k človeku. Lutherove pochopenie evanjelia. BS a EBF UK 2003.
 11. O. Bayer – Život z viery, Polárka: Vavrišovo 2000.

Poznámka: V minulosti vyšli Lutherove kázne, piesne a modlitby, 1898, 1918 a slov. Víznerov preklad. Ako prvé vyšli v bibličtine Lutherove kázne v r. 1520: “Na deset Božích přikázaní a “Lutherov spis o sviatosti tela Kristovho”. V 20. storočí vyšlo do roku 1958 11 spisov.

Plus články a knihy o Lutherovi a reformácii.

Komentovať