Jednota kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov máme za sebou. Verím že sme sa všetci intenzívne modlili a sme si teda aspoň duchovne bližší. uvedomil som si zopár vecí:

1. jednota je pekný ideál

… ale nie len to, je to aj program pre nás od Ježiša. keď sa on modlil za našu jednotu, tak to znelo skoro akoby sa zajakával, tak sa musel opakovať. To znamená že usilovať o jednotu máme príkazom.

2. ujasnime si pojmy

Co si vy Kefalíne představujete pod pojmem “jednota”?

začína to žiaľ už tam. každý si pod “jednotou”, ekuménou predstaví čo sa mu chce, alebo čo by si želal. keby sa to prenieslo do vzťahu rodič-dieťa, alebo žena-muž: možno si chlap želá by jeho žena bola stále doma a poslúchala ho na slovo a nepapulovala furt. to by bola jednota. a žena si možno želá, aby ju konečne uznal ako rovnoprávnu a dal jej celý svoj voľný čas a aj výplatu. každý si môže dať podmienky, a keď budú splnené, už bude bude jednota…

3. jednota je duchovná

najmä. ale aj viditeľná. paralela vzťahu: môže mať viacero rovín, začína chodením, pokračuje seksuálnym zjednotením, potom sobášom. možno v inom poradí. ale povedzme sobáš a manželstvo je vonkajšia forma vyjadrenia “jednoty”, záväzku a aj radosti, ktoré z toho plynie. ale tiež sa dá uvažovať, či už po sobáši je nastolená úplná jednota, vo všetkom, alebo aspoň v tom základnom. a čo je to základné? to čo pretrvá jednu dve generácie?

4. jednota v láske

jednota prináša aj sebazaprenie, dokonca poviem že aj utrpenie. nie že by sa dosahovala nejakým utrpením zúčastnených, ale niekedy je aj to potrebné. príklad: keď chalan čaká na smsku, a nevie čo je s jeho milou, je to forma utrpenia. ale niekedy stačí počkať, a netreba sa plašiť, alebo dokonca pochybovať o vernosti atď.

skutočná jednota sa teda dosahuje a buduje láskou, v a vďaka Ježišovi. láskou, službou, zaprením seba samého. a odovzdaním bolesti z rozdelenia Ježišovi, lebo ten uzdravuje, aj takéto zranenia na tele cirkvi. Skutočná jednota bude asi až v nebi. Ale možno by sme mohli sa snažiť o jednotu v Duchu a Pravde a možno sa nám potom rozsvieti, aká jednota je prijateľná, resp ktorým smerom sa je možné vydať.

ak vám to neni moc konkrétne, napíšem viac. o rok.

Komentovať