Výber z kázní: Cesta k úplnej radosti

Za posledných 35 rokov svojej kňazskej praxe Ľubomír Batka st. napísal a predniesol doslova tisíce príhovorov. Boli to slávnostné príležitosti, bežné nedele, pohrebné rozlúčky, krsty, sobáše a iné.
Príhovory v tejto knihe nepredstavujú to najlepšie zo všetkých autorových príhovorov. Ide skôr o „ochutnávku“ z posledných rokov, ktoré on sám publikoval na portáli evanjelik.sk. Výber voľne pokrýva celý liturgický rok a rôzne bohoslužobné príležitosti v Cirkevnom zbore ev. a.v. v Sobotišti a v Rovensku.

Dá sa tu nájsť zákon i evanjelium, verné evanjelické učenie a hlavne svedectvo živej viery v nášho Pána Ježiša Krista.

Veríme, že aj Vás – čitateľov – tieto príhovory oslovia, že v nich nájdete povzbudivé myšlienky pre Vaše životné cesty a že Vás oduševnia pre cestu radosti – k Živému a Milujúcemu Bohu.

Kniha sa dá doobjednať na adrese admin zavináč evanjelik.sk.

Komentovať