EPS má prvú evanjelickú farárku

EPS ( Ekumenická pastoračná služba) dostala novú posilu, keď v 3.nedeľu adventnú (15.12.2013) bola slávnostne inštalovaná do EPS v Ozbrojených silách SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová.

Do polovice roka 2013 pracovala v ECAV ako námestná farárka na kaplánskom mieste v Bardejove. Od 1. júla nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR, so sídlom v Senici.

Mgr. Júliu Štofanovú v rámci SLB v CZ SENICA slávnostne inštaloval brat gen.biskup Miloš Klátik, ktorý svoju inštalačnú reč založil na slovách Jer 23, 29:”Či nie jemoje slovo ako oheň?- znie výrok Hospodinov, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?”

Inštalovanú pozdravil Generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk.Marian Bodolló na základe slov Nehemiáša: “Sám Boh nebies nám dá úspech a my, Jeho služobníci s apusťme do práce a budeme stavať” a odovzdal jej dekrét s prianim Božieho požehnania.
Inštalácie sa okrem iných zúčastnil aj riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej MV SR mjr. Milan Petrula. Inštalovanú s kyticou ruží privítal aj primátor Senica RNDr. Ľubomír Parízek.

Komentovať