Všetko dobré v novom roku 2014!

čitateľom a prispievateľom portálu evanjelik.sk ďakujem za doterajšiu priazeň a želám všetko dobré v novom roku 2014, veľa Božieho požehnania a spokojnosti. Rok v ktorom oslávime 10 výročie fungovania stránky a portálu začíname s novým veršom na rok 2014:

Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval. (Žalm 73,28).

s pozdravom ora et labora

adminko

Komentovať