Zamyslenia na každý deň

ZAMYSLENIA
NA KAŽDÝ DEŇ

Milí bratia a sestry,
Ponúkame Vám zbierku zamyslení nad Božím slovom pod názvom Zamyslenia na každý deň, ktorá sa chce stať Vaším domácim duchovným sprievodcom počas celého cirkevného roka 2013-2014.
Zbierka Zamyslenia na každý deň obsahuje zamyslenia vyše troch stoviek našich bratov farárov a sestier farárok nad biblickými textami na každý deň cirkevného roka na témy jednotlivých nedieľ a cirkevných sviatkov. Všetky zamyslenia sú doplnené dvomi piesňami z Evanjelického spevníka (pred pobožnosťou a po pobožnosti), ktoré sú myšlienkovo vhodné k danému zamysleniu, ako aj krátkou modlitbou.

 Veríme, že kniha Zamyslenia na každý deň sa Vám stane dobrým pomocníkom pri Vašich modlitebných stíšeniach v malých či vo väčších spoločenstvách, v evanjelických cirkevných školách alebo pri rodinných pobožnostiach. Nech je obohatením ponuky slúžiacej k lepšiemu spoznávaniu Božieho slova a k rastu našej viery, ktorú dennodenne potrebujeme nasycovať duchovným pokrmom, ktorým je Božie slovo.

Pre ECAV na Slovensku vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s.
Počet strán: 370
Cena: 3,50 €

Komentovať