Chlieb na cestu II.

Výbor misie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností, pod názvom: Chlieb na cestu II. Zostavili Peter Mihoč a Štefan Kiss, za prispenia kňazov ECAV na Slovensku.
Zbierka obsahuje predhovor, Poriadok domácej pobožnosti a homíliu (kázeň) s modlitbou s otázkami na zamyslenie a to na každú nedeľu a sviatok v roku. Spolu: 164. Prispeli viacerí kňazi ECAV.

Z predhovoru vyberáme:
” A učil každý deňv chráme”…Lk 19, 47
“Dostáva sa vám do rúk kniha domácich pobožností. Tieto pobožnosti na každú nedeľu a sviatky cirkevného roku, vás chcú povzbudiť na ceste viery. Je dôležité, aby sme každý deň poznávali nášho Pána a Spasiteľa. Hľadjte vždy možnosť, aby ste sa mohli stretnúť ako rodina pri Božom slove aj v svojej domácnosti. …… Ján Jančo, predseda VM ECAV

Okrem samotného duchovného pokrmu na nedele a sviatky je to aj možnosť zoznámiť sa s aktuálnou duchovnou tvorbou kazateľov ECAV.

Objednať si zbierku možno na GBÚ v Bratislave.

Komentovať