Zvon zvoní adventný

Zvon zvoní…
( Zlatica Oravcová)

Zvon zvoní adventný
Zvon zvoní v tieto dni

Chvejú sa šťastím srdca cievy
Chveje sa šťastím srdca krov
A v očiach čistej Panny – devy
Radosť sa zračí z Božích slov

Zvon zvoní v tieto dni
Zvon zvoní adventný

Mária
Tíško pristúpila
Poslúchnuť Boha hotová
Jej slová plní viery sila
Som služobnica Pánova

Komentovať