Najstaršia slovenská kniha- vydaná!

Slovenská národná knižnica (SNK) vydala Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršiu slovenskú knihu.
Martin 11.dec.2013.
V edícii Pramene tak vyšla k duchovným dejinám Slovenska jedinečná publikácia.
Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprítomňuje verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska v domácej spisovnej reči – slovakizovanej češtine.

Malý Katechimzus Dr.Martina Luthera mal dotera 310 rôznych vydaní a je živou knihou ECAV.

Srdečne blahoželáme SNK i všetkým spoluatorom ku kásnemu dielu. Graficky pripravil: Peter Ďurík.
Odbornými štúdiami prispeli o.i.:
prof.Daniel Škoviera,
doc.Miloslava Bodnárová
prom.emer.Ľubomír Ďurovič
doc.Michal Valčo
doc. Miloš Kovačka a iní.
(viac na www.SNK)

Komentovať