Adventná modlitba

ADVENTNÁ
(Martin Rázus)

Tá cesta Tvoja, Pane náš,
nás večne s Tebou spája,
Ty sám nás po nej vodievaš
a uviesť chceš do raja.
Ach, veď nás, drahý, cestou tou,
a obdar láskou presvätou,
jej sily nech nás hája!
Nie kojiť hriešnu zvedavosť,
lež posilu nájsť v boji,
a počuť Teba, nebies Hosť,
čo život pre nás strojí.
A v Tvojom hlase poznať cieľ,
čo si nám všetkým zjaviť chcel
v tom sveta nepokoji.
Praj potešenie čerpať tým,
čo i dnes slzy ronia,
zmietaným biedou, chudobným,
v ich duši smútkov tôňa…
K sirotám, vdovám, nemocným
skloň sa sám slovom premocným
keď bôle zvonom zvonia!
Tak daj sa chystať všetkým nám,
prijať Ťa, Pane milý –
Popraj, čo treba k Vianociam,
pokoja, zdravia, sily! –
Nech svätíme, jak sám Ty chceš,
i kým nás k sebe nevezmeš –
v tej veľkej – svätej chvíli! Amen

Komentovať