Pamiatka reformácie – (M.Rázus)

Martin Rázus: PAMIATKA REFORMÁCIE

Svetlo pravdy Tvojej, Bože Hospodine,
nikdy nevyhasne, v tmách sa nerozplynie.
Dopustíš i mraku sadnúť na svet duší,
no rek silný vždy ho v Tvojom mene skruší.
Tak ho rozbil niekdy muž dľa Tvojho slova –
zrodila sa cirkev, svitla doba nová.
Na tie slávne deje zbožne spomíname
s prehlbokou vďakou v tichom našom chráme.
Ó, sväť s nami, Pane, žehnaj svojmu dielu,
utvrď vieru v nás a popraj myseľ smelú!
Za čistotu slova stáť, i za sviatosti –
až sa časy zmenia,
svätosť presvedčenia
spojí nás tam s Tebou nebies na výsosi!

Komentovať