Zlatý fond slovenskej literatúry SME

http://zlatyfond.sme.sk/ – na tejto stránke dobrovoľnícka komunita naskenovala a prepísala veľa kníh slovenskej klasiky. Medziiným je tam aj veľa literárnych diel, biografie pamätí od evanjelických farárov alebo iných evanjelických osobností. Zoznam diel podla osobností: http://zlatyfond.sme.sk/autori#P

Napríklad:

Spomienky Michala Bodického na farárske roky dávajú pekný obraz o živote v evanjelickej cirkvi na prelome 18. a 19. storočia. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1

Dennik J.M.Hurbana z meruôsmych rokov: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1220/Hurban_Dennik/1

Zivotopis M. Luthera spracovany ev. biskupom Karlom Kuzmanym: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1804/Kuzmany_Zivot-Dr-Martina-Luthera/1

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1139/Simonides_Vaznenie-vyslobodenie-a-putovanie-Jana-Simonidesa-a-jeho-druha-Tobiasa-Masnika/1

a veľa iných zaujímavých diel.

Komentovať