Dokumentárny film o Kralickej Biblii

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10391170572-pod-ochranou-zerotinu/

V letošním roce uplyne právě 400 let od posledního kralického vydání překladu Bible, který byl jedním z prvních biblických překladů přímo z originálních textů a který se stal i pokladem českého jazyka a české kultury. Kralická bible vznikala v nesnadných podmínkách, vyrostla ze zápasů víry podivuhodného společenství Jednoty bratrské. Její vznik umožnila ochrana a podpora bratrské šlechty, zejména dvou mužů z moravské větve rodu pánů ze Žerotína: Jana, řečeného „starší“, a Karla, označovaného rovněž „starší“. Jejím příběhem nás v polohraném dokumentu Lubomíra Hlavsy provede fiktivní postava Matěje Prokopa.

Komentovať