Podivuhodný voz Boží v Senici

Jedno z mnohých literárnych diel Štefana Pilárika / Currus Jehovae mirabilis/ obsahujúce vlastný životopis tohoto významného evan.a.v.farára v 17.st. / + 8.2.1693 vo vyhnanstve v Nemecku/, včera, v 11.nedeľu po Sv.Tr. 1.septembra , prednieslo v hodobno-dramatickom spracovaní Záhorácke divadlo zo Senice v evanjelickom kostole.

Spoznať samotné dielo , jeho autora i dobu je nepochybne veľmi dôležité. Osobnosť a dielo Štefana Pilárika je zapísané zlatými písmenami v živote ev.cirkvi i v slovenskej literatúre. Pre CZ Senicu, Myjavský seniorát, ako zostávajúcu časť niekedy veľkého a slávneho brančsko-plaveckého seniorátu, ktorého bol Š.Pilárok aj seniorom je to vec zásadná a významná. Bolo by veľkou chybou nepripomenúť si Pilárikov život, službu, martyrium, ale aj svedectvo o podivuhodnom vyslobodení z mnohých nebezpečenstiev života. Pilárokovi zostávame , nielen seničania ešte veľa dlžní, menovite aj pri 350 výročí jeho príchodu z Beckova do Senice, pri následnej obrane kostola a cirkvi, ktorá si vyžiadala niekoľko prvých mučeníkov aj v Senici. Pripomenutie jeho diela Záhorským divadlom / v záhoráckom dialekte/ v spolupráci s niektorými členmi spevokolu CZ bol zámer dobrý.
Čo však povedať k forme a obsahu damatického spracovania.? Žalmista v 1.žalme hovorí o blahoslavenstve muža, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov -… “a všetko ,čo robí sa vydarí”! Toto sa, žiaľ , nedá povedať o autorovi scenára, spracovaní historickej látky ani pri veľkom úsilí účinkujúcich. Hra tak viac zatemnila ako osvetlila. Povedané po záhorácky: Nic moc to nebyuo…a to je iste veľká škoda.

Ľ.B.st.

Komentovať