Kniha o ekumenizme

Ekumenické centrum v Ženeve sa 28.mája stalo miestom prezentácie novej knihy významného ekumenického teológa Keitha Clementsa. Jeho nová publikácia : Ekumenická dynamika: Žiť viac ako na jednom mieste odrazu, upozorňuje na nebezpečenstvo straty ekumenického ducha v súčasnej dobe.
Ľudia a cirkvi potrebujú znovu objaviť a obnoviť slovo ekumenický v pozitívnom zmysle. Clements sa sťažoval, že v dnešnej dobe sme svedkami posadnutosti identitou, čo je evidentné v ožívajúcom konfesionalizme, etnocentrizme a nacionanalizme. Identita je podľa neho úloha. Na kresťanoch je, aby ju zistili a vedeli vychádzať s ostatnými.
Základom ekumenického hnutia bol podľa neho impulz centrálnej a biblickej spirituality, ktorá prekračuje hranice a vo vzájomnom porozumení vedie k spoločnému svedectvu a službe. Clements patrí medzi žiakov Dietricha Bonhoeffera. V knihe opisuje aj ekumenickú históriu od stretnutia v Edinburghu v roku 1910 až po koniec sovietskej éry.
Podstatou ekumenizmu je podľa Clementsa v tom, že nám pomáha identifikovať sa s celosvetovou cirkvou, stelesnením Kristovho tela, v dnešnom svete.

Komentovať