400 rokov Kralickej Biblie

Tento rok v septembri v Kraliciach nad Oslavou v ČR si slávnostne pripomenú 400.výročie od vydania Biblie Kralickej. Pred 400 rokmi dokončila Jednota bratská svoje mnohoročné a monumentálne prekladateľské úsilie vydaním Biblie Kralickej.
Jedná sa o prvý úplný preklad z pôvodných biblických jazykov do češtiny. Tá sa týmto počinom zaradila medzi prvé európske jazyky, ktoré čo najvernejším spôsobom priblížili veriacim ľuďom vzťah Boha a človeka. Biblia Kralická bola duchovnou posilou pre generácie kresťanov v čechách, na Morave a Slovensku.
Kralická Biblia mala niekoľko vydaní. Prvé vydanie tzv. „šestidílka“ – vyšla v šiestich zväzkoch s rozsiahlymi komentármi. Bolo tlačené postupne v rokoch 1597 – 1593. Prvá „jednodílka“ ( v jednom zväzku bez komentárov) vyšla tlačou v roku 1596 a tretia, konečná verzia v roku 1613. Toto vydanie je označované ako „posledné vydanie“.
Náš slovenský ľud mal túto Bibliu vo veľkej úcte a obľube a dedila sa z pokolenia na pokolenie. Do vydania prvého úradného slovenského prekladu Biblie v roku 1978 Kralická Biblia tlačená podľa vydania z roku 1613 bola úradnou Bibliou Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Komentovať