Nová sekta na Slovensku

Na Slovensko prichádza a začína pôsobiť nová sekta – BOŽIA CIRKEV – World Mission Society – Church of God…

Jej pôvod je v Južnej Kórei a viac sa o nej dočítate na:
http://rozmer.sk/sk/articles/show/1274

… biblické citáty sa podávajú s absolútnou samozrejmosťou a keď si ich človek nalistuje, skutočne ich v Biblii aj nájde. Keďže sa však sústredíte na samotné hľadanie, nekoncentrujete sa už na ich obsah a nevnímate, že sú v citátoch povynechávané rôzne tiež podstatné slová a citáty sú povytrhávané z kontextu. Nehovoriac o tom, že sú zámerne pospájané s inými citátmi (i nesúvisiacimi), aby to argumentu dodalo na význame a sile. No stačí si prečítať stať pred alebo za citovaným miestom a po krátkom zamyslení aj bez vyššieho teologického vzdelania zistíte, že takto interpretované texty majú úplne iný význam, než aký sa im pripisuje, ba zdá sa vám až smiešne, ako naivne sa vysvetľujú niektoré načrtnuté súvislosti. Je to iba špekulatívny, umelo vytvorený dogmatický koncept, ktorý prekračuje rámec toho, čo stojí v Biblii, inak povedané, stúpenci tejto cirkvi sa dopúšťajú veľmi rafinovaných a zavádzajúcich výkladov, ktoré sú neraz dokonca i protibiblické. Boh-Matka, vyvolenie a vyvolení, nový krst, pravé útočisko s pravými a jedinými biblickými sviatosťami, vtelený Kristus na zemi…

Komentovať