Jubilejná konfirmácia v Košariskách

Pozvanie na konfirmačnú slávnosť z CZ Košariská – Priepasné na nedeľu 26.mája 2013 dostalo 17 konfirmovaných 15.4.1963, ktorých vyučoval farár Lad.Valášek.

Program stretnutia:

8.30 hod – Stretnutie jubilujúcich konfirmandov na fare
9.15 hod – Spoočná fotografia pred kostolom
9.30 hod – Slávnostné SLB s prisluhovaním VP pre jubilujúcich konfirmandov a ich rodiny
12.OO hod – Spoločný obed aposedenie v gurmán v Košariskách
Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s pozdravom a úprimným želaním Božieho požehnania

Ján Židek , zborový dozorca a Zuzana Durcová , zborová farárka

/ Z pozývacieho listu predsedníctva CZ Košariská-Priepasné/

Komentovať