Setkání kultur

Dňa 24.mája 2013 začínajú oslavy 1150.príchodu sv.Cyrila a Metoda na VEĽKÚ MORAVU v MIKULČICIACH v ČR, na južnej Morave.
Pravoslávna cirkev v Čechách a na Slovensku vyhlásila rok 2013 rokom svätých Cyrila a Metoda. Viedlo ju k tomu vedomie mimoraidneho dejinného významu slovanských vierozvestov pre národy strednej, východnej i južnej Európy, ktoré vďaka misijnému dielu solúňskych bratov dospeli k sebauvedomeniu a duchovnej realizácie.

Na základe dohody pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi sú celoštátne oslavy v ČR realizované jednotne a odohrávajú sa v duchu motta JEDNOTA V ROZMANITOSTI. Začínajú v Mikulčiciach 25.5. v rámci Stretnutia kultúr a končia na Velehrade 5.júla 2013.

Z programu vyberáme: V Piatok: Živé Rasticovo mesto Morava (Program pre deti)
Na Byzantskú notu ( Spevácky zbor Byzantion z Prahy)
Cyrila Metod – apoštolovia Slovanov ( Kultúrno- hudobný program)
Sobota: (10.00) Bohoslužba. za účasti Jeho Vševätosti Bartolomeja, patriarchu konštantinopolského, záskutocov Rímsko-katolíckej cirkvi, Ekumenickej rady cirkví a ďalších významných osobností a hosťov.
Kultúrny program až do 18.00 hod
Nedeľa: 26.5.13_ Živé rasticovo mesto Morava – rozsiahly kultúrny a odpočinkový program od 10.00 do 17.30 hod.
/ www.mikulcice.pravoslaví.cz a www.masaryk.info /

Oslavy množstvo rôznych sprievodných akcií po celý rok v ČR

Komentovať