Vedúci biskup VELKD do USA

Vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Gerhard Ulrich odcestoval na pracovnú návštevu USA. Počas sedemdňového pobytu sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi ELCA. Prerokujú otázky štrukturálnych výziev a zmien v cirkvách, otázky ekumény a misie v globálnom svete. Ulrich navštívi aj tri teologické vysoké školy ELCA. Miestami jeho pobytu budú Chicago, Filadelfia a Gettysburg. Na teologických školách sa preberú otázky vzdelávania, význam luteránskej teológie a identity v kontexte USA a v rámci členských cirkví SLZ, koncepty pastorálneho vzdelávania, otázky vedeckého štandardu v teologickom vzdelávaní,význam ekumenickej teológie pri vzdelávaní. V rámci návštevy navštívi lokálny cirkevný zbor Holy Family Lutheran Church Chicago. Biskupa na ceste doprevádza referent pre ekumenické otázky VELKD Oliver Schuegraf.
(www.ekd.de)

Komentovať