Aktualizácia uznesenia k Veľk. pondelku

Protokol zasedání dekanské

Roku 1845 dne 17.septembra, držáno bylo v príbytku farském slavné cirkvy Evanjelické Hlubocké, Dekanátské zasednutí slavné ochozi Skalické – pod predsedníctvem dvojctihodného p. J.M.Hurbana…
Učitelia: Vlančík, Senica
O.Vacua, Holič,
Daniel Mandelík, Hlboké
Bohumil Langhofer a
Augusta Henricy , Skalica,
S.Jurkovič, Sobotište
– pedagodický úvod
– návrh narozvrh látky a rozsah vyučovania v trojročnej škole
-plány..
uznesenie – pečať dekanátu.

VII. Ponevadž se od všech horlivých a svedomitých mužú na všechstranách SPOLKY MÍRNOSTI A STRÍZLIVOSTI zakládají, p.dekan horlive vyslovil, že
pálenka jest záhuba a otrava pro náš lid,

vyhlásil potrebu , aby se neštastný tento nápoj vykoreniti mohl, a každý šlechetný člověk proti nemu snažne pracoval.
Návrhem týmto ujednotili se všetci na tom, aby se i v školách naších mezi dítkámi zakladali.

Nebos velikou žalostí se znamenalo, že mnozí rodičové svje dítky ku pií pálenky privozují, ba prinucují, ani i samým nemuvnátká dávají a tak už v kolébke otravujú.

Každé díte má byt poučen o škodlivosti nebezpečenstve tohoto nápoje a potom má z dobré vúle, skrze podání učitelovi ruky, učiniti svatý slib, že nikdy ani neoblizne, ani pit nebude pálenečné otravy, ani druhému ji podávat nebude, ani k žádného vúli, do krčmy pro ni nepújde.
K tomuto cíli mají být usporádané knihy aneb i školské pamětnice, čili Protocolle k tomu potrebovti se mohou, aby se do nich díte, co úd Spolku mírnosti bud samo zapsalo, a nezná li ješte písat, jinému zapsat dalo.

– výbor… kontrola…

Zasedání bylo od 11.predpoludním do 8 večer s krátkou prestávkou. SJ
.-.

Komentovať