Športové podujatie v Jeruzaleme

Na Veľkonočné ráno sa dosť v Jeruzaleme športovalo, najmä v disciplíne orientačný beh: “Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.”

Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý.” (Jan 20,4)

Peter bol inak zdá sa dosť športový talent. Učeník Ján bol buď mladší ale asi bol v lepšej kondícii ako jeho spoluučeník Peter. Na dlhé trate ho v tomto prípade predbehol. Peter pestoval okrem behu na dlhé trate, skoky do vody a plávanie…

“Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora.” (Jan 21, 7).

Nakoniec sa zlepšil i v disciplíne vzpieranie chlapom jednou rukou:

“I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď! 7 Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol.” (Sk 3,6).

s radostným pozdravom Christos voskres!

Komentovať