Ó hlava ubolená (E.S. 102)


1. Ó Hlava ubolená, ranami pokrytá
a na posmech zdobená, tŕňami obvitá,
ó Hlava, hodná úcty a venca iného;
buď slzou pozdravená aj od mňa hriešneho!

2. Ty pre mňa ťažko trpíš, môj Pane Ježiši,
na kríži v mukách visíš, môj Kráľu najvyšší.
Ja som si trest zaslúžil moja je to vina,
ja som ten kríž položil na Božieho Syna.

3. Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži,
až pomoci dostanem, keď sa hrôza blíži,
čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou,
duch sa k Tebe navráti; zmiluj sa nado mnou!

4. Zo srdca Ti ďakujem, môj Priateľ najmilší,
za bolesti nesmierne a za smrť na kríži,
daj dokázať mi vernosť, i vďaku každý deň,
za Tvoju veľkú milosť, že v Tebe spočiniem.

5. Buď mi ochrancom, Kriste, keď príde smrti deň,
Tvoj kríž spasí ma iste, keď oči zastrie tieň.
Tak chcem na Teba hľadieť
vo viere nezlomnej, kto s Tebou žije i mrie,
má večné spasenie.

Komentovať