Bohu z Golgaty

Mária Rázusová Martáková:

Bohu z Golgaty

Ó, Kriste,
milosť za naše kresťanstvo hmlisté,
zem dobrú šliapať hodní viac nie sme!
Srdce nám dusia myšlienky hriešne,
mrzký čin potriesni ruky niekdy biele.
Dávno poškvrnili svätosť sme nedele,
zblúdili v spleti vlastného umu.
Kriste náš, Pane,
denne nečítane
Tebe predávame. – Tŕňovú korunu
za tridsať strieborných vrážame do čela,
bijeme zúrivo i s jemnosťou dravou,
by nad Tvojou hlavou
pieseň utrpenia nikdy nedoznela.-
Ježiši z Golgaty,
prv ešte, než sa deň obráti
nie tri, lež stokrát Ťa pred smrťou zaprieme –
a Ty hľadíš, hľadíš na divoké plemä
a lásku bičuješ ťažké jeho viny.
Ó, Kriste Jediný,
pohliadni aj na to,
jak v mukách hádžeme svetu jeho zlato
pokorení,- a jak znížení do zeme
von sa vyvlečieme – a horko plačeme.

(Mária Rázusová – Martáková, 1905 – 1964)

Komentovať