S.Kierkegaard – 200 rokov od narodenia – konferencia v Poľsku

15. a 16. marca 2013 sa v Gdansku-Sopotoch konala celopoľská vedecká konferencia na tému ” Aktuálnosť Sorena Kierkegaarda vo filozofii, teológii a literatúre pri 200. výročí narodenia mysliteľa”. Organizármi vedeckej konferencie o tomto významnom dánskom lut. teológovi,filozofovi a spisovateľovi boli tri vysoké školy v Gdaňsku a Sopotoch. Konferenciu viedol prof. Karol Toeplitz a čestným patrónom bol prof. Marcin Hintz, ev. biskup diecézy Pomorsko -Veľkopoľsko.Obaja mali aj referáty a viedli diskusie. Tie boli veľmi živé, až euforické. V predvečer konferencie boli čítané fragmenty z diela jubilanta.
(www.luteranie.pl)

Komentovať