7. Otčenáš a žalmy

Z toho súčasne vysvitá, že Luther nepovažuje Otčenáš za jedine možnú moditbu. Preňho je on, popri iných čiastkach biblie, len prípravou pre vlastnú modlitbu srdca, – príklad, vzor každej pravej modlitby.
“Všetky iné modlitby sú podozrivé, ktoré nemajú na mysli, alebo neobsahujú to, čo Otčenáš”.-

Podobne používa i svoj druhý vzor modlitieb, Žalmy. Keď ho na Kóburgu zastihla zvesť o smrti svojho otca, vzal svoj žaltár – ako jeho famulus Dietrich rozpráva – zavrel sa do svojej komôrky a modlil sa a oplakával svojho otca, t.j.slovami žalmov zaniesol pred Boha to, čo hýbalo jeho srdcom.

Čo je obsahom Lutherových modlitieb? Prosba za seba a za iných, vďaka a oslavovanie. Raz jedno, raz druhé, raz všetko spolu. Všimnime si prvých dvoch momentov:

Právo a povinnosť, možnosti a spôsoby prosieb odvodzuje v jednom zo svojich stolových rozhovorov z Ježišovho napomenutia: “Proste a dostanete; hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám”!
Krásne, názorne rozvíja ďalej:” Predovšetkým máme prosiť. Keď začneme Jeho prosiť, skryje sa niekam a nechce počúvať, nechce sa dať nájsť; teda musíme Ho hľadať, t.j.vytrvať v modlitbe.

Komentovať