4. Ako sa máme modliť?

Do jeho modlitebného života poskytuje najlepší pohľad skvostná knižočka, ktorú napísal na žiadosť svojho holiča:
“Ako sa má modliť?
Jednoduchý spôsob pre majstra Petra, holiča”.

Začína sa slovami:” Milý majster Peter! Podávam vám to tak, ako ja cítim a ako to sám robievam pri modlitbe. Boh daj vám a každému, aby to robil lepšie”. Takto osobne hovorí v celej knižke: “Takto to robím, toto hovorím, na to myslím”. Môžeme v nej Luthera – modlitebníka lepšie vystihnúť, než sa to podarilo Dietrichovi na Koburgu.

Pripomeňme si na tomto mieste i ostatné modlitebné spisy Lutherove, ktorým všetkým slúži za základ vlastná skúsenosť – i keď to nepoznamenáva výslovne. Asi v 12 spisoch pojednáva podrobne o modlitbe; v 10 -tich predovšetkým o Otčenáši, na ktorý nadväzuje svoje modlitebné úpravy, 5 z nich má za predmet len Otčenáš, v 5-tich ho podrobne rozoberá popri iných čiastkach kresťanskej viery a života. V prvom rade vo Veľkom a Malom katechizme, potom v spise, ktorý sa môže považovať za predchodcu katechizmu:

“Krátka forma 10.Božích prikázaní, Viery všeobecnej kresťanskej a Otčenáša”, z r.1520. Potom vo zvláštnom “Modlitebníčku” z r.1529 a v spomenutej knižke pre majstra Petra.

Komentovať