SLB v CZ Sobotište vo veľkom týždni

SLB v CZ Sobotište budú nasledovne:

1. Utorok- pôstne večerné o 18.00 h, na Podbranči o 17.00. Téma:- “6. čiastka katechizmu- Spoveď”

2. Zelený štvrtok- SLB o 18.00 , spolu so Spoveďou a VP

3.Veľký Piatok: Pašie – o 9.00 v Rovensku
– 10.30 v Sobotišti (čítaú rodičia konfirmandov s deťmi)
Po SLB – Spoveď s VP

5. Biela sobota – Prípravné k V.Noci- o 18.00

6. I. slávnosť veľkonočná- Vzkriesenie Pánovo / Ressurectio Domini/ – 10. 30

7. II. slávnosť veľkonočná – Rovensko 9.00, Sobotište 10.30 SLB s VP – káže a prisluhje VP- P. Čerfeľ z Prietrže.
/výmena kazateľov v MyS/

Požehnané sviatky želá: predsedníctvo CZ Sobotište

Komentovať