350 rokov od narodenia A.H.Franckeho

22. marca t.r. uplynulo 350 rokov od narodenia významného sociálneho pracovníka cirkvi a priekopníka prebudeneckého smeru v Nemecku -pietizmu Augusta Hermanna Franckeho. Pre svoje až bojovné nasadenie bol ako farár zosadený a odvolaný. V meste Halle vybudoval ohromné dielo -stavby . Roku 1698 boli položené základné kamene , čím sa začína budovať jedno nové mesto. Počas 30 rokov sa postavili školy, obytné domy, dielne, záhrady, lekáreň, detska nemocnica, pekáreň. Jeho srdcovou záležitosťou bola starostlivosť o siroty a čo je na tú dobu pokrok – dievčatá. Zariadenia boli financované zo zbierok, neskôr aj z príjmov z predaja liekov a kníh. Francke bol činný aj ako profesor orientálnych jazykov na Ev. teologickej fakulte v Halle, neskôr aj profesorom teológie. Časom sa stal aj farárom v cirkevnom zbore Glaucha. Doteraz ako sociálny reformátor nebol prekonaný. Frankesche Stftungen v Halle sú trvalou pamiatkou.
(www.ekd.de)

Komentovať