Martin Luther – modlitebník

Pripomeňme si na tomto mieste i ostatné modlitebné spisy Lutherove, ktorým všetkým slúži za základ vlastná skúsenosť – i keď to nepoznamenáva výslovne. Asi v 12 spisoch pojednáva podrobne o modlitbe; v 10 -tich predovšetkým o Otčenáši, na ktorý nadväzuje svoje modlitebné úpravy, 5 z nich má za predmet len Otčenáš, v 5-tich ho podrobne rozoberá popri iných čiastkach kresťanskej viery a života. V prvom rade vo Veľkom a Malom katechizme, potom v spise, ktorý sa môže považovať za predchodcu katechizmu:

(zdroj: Juraj Raab, nákl. Modl. krúžku ev. farárov, Lučenec)

Komentovať