1. Martin Luther – modlitebník

Martin Luther – modlitebník
( Juraj Raab, nákl.Modl.krúžku ev.farárov, Lučenec)

Keď Luther v Eislebene umieral, mal ešte toľko sily, že sa sám modlil:
„ Ó, môj Otče nebeský, ďakuje Ti, že si mi zjavil svojho milého Syna, Ježiša Krista, v ktorého verím, ktorého som kázal a vyznal. Prosím Ťa, Pane môj Ježiši Kriste, Tebe porúčam ducha svojho. Viem iste, že večne zostanem s Tebou a nikto ma nebude môcť vyrvať z Tvojich rúk!“. Amen

Krátko pred koncom ešte raz trikrát rýchle za sebou vyslovil , s ktorými pred niekoľkými hodinami predtým prekročil prah svojej komôrky:
„Otče, do tvojich rúk oddávam svojho ducha, – Ty si ma vykúpil, verný Bože!“

Muž, ktorý s modlitbou na ústach odišiel, aby videl, v čo veril, sa v celom živote mnoho modlil. Máme to šťastie, že máme niekoľko málo jeho modlitieb, ktoré druhí ľudia zaznačili. Spomeniem niektoré momenty, aby som vopred podal obraz o sile jeho modlitbe, pre ktorú má i katolík Jozef Lortz len slová najvyššieho obdivu.

Komentovať