19. MARCA

19. MAREC

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.

2. Korintským 5, 17 a

Často som hovorieval, že sa musí pozorne rozlišovať medzi zbožným mužom a kresťanom.

My chválime, ak je niekto zbožný muž, a to veru nie je nič chválihodné na zemi, nie je to ani Boží dar, tak ako slnko a mesiac, zrno a víno a všetko stvorenie, čo sa však nehádže pospolu a nevarí, – tak zostáva chvála nejakého muža pred svetom a hovorí sa: tento zbožný muž je ten pravý muž na zemi, nemusí byť ani kresťanom.
Môže byť Turkom alebo pohanom ( ako tí z dávnejších čias vysoko vážení a oslavovaní, ako ani inak nemôže byť, medzi mnohými zlými sa musí nejaký zbožný nájsť).

Ale nech je zbožný aký chce, zostáva mu len zbožnosť Adamovho dieťaťa, pozemského človeka medzi hriechom a smrťou.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ó nevinný, láskyplný umučený Baránok!
Stvor mi srdce nové čisté,
v ňom postav si svoj stánok.

Tak sa stane, že pokojne v poslednej usnem chvíli.
V tvojich piatich ranách svätých
spočiniem , Kriste milý. Amen.

(ESP 106 4-5, T 175, E. Alberus)

Komentovať