Bude menej kňazských staníc vo Wurttemberskej cirkvi

Synoda našej partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wurttembersku , ktorá sa konala v dňoch 14. – 16. marca v Biberachu, schválila o.i. uznesenie, podľa ktorého sa počet kňazských staníc v tejto cirkvi v najbližších piatich rokoch zníži o 5,9%. Zo súčasných 1479 miest bude v roku 2018 iba 1392 miest. Príčinou je pokles príjmov z cirkevnej dane, pokles členov cirkvi a pokles záujemcov o štúdium teológie. Synoda ďalej jasnou väčšinou zamietla návrh zákona o paritnom obsadzovaní vyšších miest v cirkvi ženami. Až do roku 2023 budú ženy obsadzované vo funkciách podpornými opatreniami.
(www.idea.de)

Komentovať