18. MAREC

18. MAREC

Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol mdlý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil,…

Rímskym 8, 3

Keď čítam, že ma hriech vo svedomí hryzie, zdvíham oči a vidím na kríži kovového hada, môjho milého Krista Pána. Nachádzam proti hriechu iný hriech, ktorý ma obžalúva a zožiera. Tento iný hriech je však Kristus, môj Pán, ktorý bol pre nás učinený hriechom, i keď sa nijakého hriechu nedopustil, aby sme sa stali v Ňom účastní spravodlivosti, ktorá platí pred Bohom.

Tento hriech má takú moc, že môj hriech ničí a hriechy celého sveta obmýva a stravuje. Môj hriech sa stráca prostredníctvom onoho hriechu, ktorým je Kristus, takže ma už nikdy nemôže zatratiť.
Aj smrť nachádzam vo svojom tele, ktorá ma mučí a ubíja. Mám však ešte inú smrť proti tejto smrti, ktorá tejto mojej smrti je smrťou, znova ju križuje a zneškodňuje.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:

Pre nás si trpel mnoho,
pre nás si znášal trýznenie,
my však máme zisk z toho:
vykúpenie a spasenie!
Tvoj kríž – naše víťazstvo,
pokoj, blahoslavenstvo:
Buď Ti večná chvála,
ó, Pane Ježiši! Amen

(ESP 110,4, E. Lauček)

Komentovať