14. MAREC

14. MAREC

Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných.

1. Korintským 1, 19

Ak chceš vedieť , čo je pred Bohom pravdivé alebo nepravdivé, uzáver a úsudok Ducha Svätého je: všetko, čo rozum pred Bohom posudzuje, je telesné a nehodí sa na nič.

Všetko, čo je človeku vrodené a nie je znovuzrodené, musí byť vyničené a usmrtené, aby sa tým, nikto nechválil, ani sa nespoliehal na to, čo svet pokladá za múdrosť; o čom každý hovorí, čo sa za múdre pokladá a múdrym sa samo robí. To je pred Bohom nerozumnosť.

Stručne, čo sa takto robí, je neužitočné a preklite, s výnimkou toho, čo pramení z Krista Pána, Jeho slova a Ducha, čo nás On učí. Čo nepochádza odtiaľ, je číra slepota a nič dobrého.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Chcem Ťa milovať moja sila,
chcem Ťa milovať moja česť!
Nech zdroj každého môjho diela
a myšlienok len v Tebe je;
Chcem Ťa milovať oddane,
Ježiši Kriste môj Pane. Amen
(ESP 448, 1, Zp.299, Johan Scheffer)

Komentovať