Počet kostolov pri diaľniciach v Nemecku vzrastie o tri

V súčasnosti jestvuje v Nemecku pri diaľniciach 39 kostolov alebo kaplniek. Teraz sa ich počet zvýši o ďalšie tri: v Brandebursku, Durínsku a Siegerlande. Rozvoj kostolov pri diaľniciach bol tiež témou ekumenickej konferencie farárov z týchto kostolov vo westfálskom Hamme. Výstavbu siete kostolov pri diaľniciach koordinuje Akadémia bratskej pomoci so sídlom v Kasseli.
(www.ekmd.de)

Komentovať