Vyše 1,2 milióna ľudí zažilo ProChrist

Viacej ako 1,2 milióna ľudí sledovalo veľké evanjelizačné podujatie ProChrist na prenosových miestach alebo v televízii. Na centrálnom prenosovom mieste v štuttgartskej Porsche Arene bolo medzi 3. až 10. marcom zaregistrovaných do 30 tisíc návštevníkov. Z ústredia bol pestrý program z modernej hudby, životných príbehov a biblicky orientovaných príhovorov prenášaný cez satelit a televízny kanál ERF 1 do celej Európy. Počet návštevníkov sledujúcich program cez internet bol 600 tisíc, počet televíznych divákov sa nedá zistiť.
(www.idea.de)

Komentovať