Pastiersky list Konferencie biskupov ELCA k násiliu zbraňami v USA

Vyše 4 miliónov počítajúca Evanjelicko-luteránska cirkev Ameriky (ELCA) má spolu 65 dištriktov (synôd). Na ich čele sú synodní biskupi. Títo tvoria Knferenciu biskupov ELCA. Konferencia mala stretnutie v dňoch 25. februára až 5. marca v Itasca, Ill. Na tomto stretnutí konferencia o.i. vydala pastiersky list biskupov pre cirkevné zbory. V liste sa vyjadrujú k početným násiliam zbraňami v USA a tieto akcie rázne odmietajú a odsudzuijú. Vyzývajú veriacich k počúvaniu Božieho slova, jeho nasledovaniu a vytváraniu pokoja a spravodlivosti medzi obyvateľmi a susedmi. Súčasne apelujú na vedenie konverzácie ,spoločne riešiť príčinu a následky násilia, zapojiť sa do modlitieb.
(www.elca.org)

Komentovať