11. MAREC

11. MAREC

Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha! Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

Skutky apoštolov 4, 19, b – 20

To by sme dokázali ešte ako tak strpieť, keď nás núdza tiesni, oberie o naše časné imanie, česť, život a čo ináč máme. Že si však necháme vziať milé, utešujúce Evanjelium, vieru a Krista samého, to už je až príliš veľa!

To nedokážeme, nemáme a nechceme strpieť. Môjmu srdcu iba lahodí a dobre robí, ak ma niekto v tejto veci označuje za trvalo tvrdošijného, svojhlavého a vzdorovitého. Lebo ja vyznávam na tomto mieste verejne, že som v tejto veci pevný, vzdorovitý a neústupný. Takou zostáva moja neústupnosť a tvrdá hlava, tak chce Boh, takou chce zotrvať a neustúpiť ani len o vlások, nech sa robí čokoľvek.

Láska všetko pretrpí, všetkému verí, všetkého sa nádeje, ochotne ustupuje a má ustupovať; viera to však robiť nesmie. lebo tá nemôže a nesmie jednoducho nič strpieť.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej viery

Modlitba:
Tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám,
tíško kľakám, tebe sa odovzdávam;
po Tebe túžiť,
oddane chcem slúžiť, večne s tebou žiť.

Vyučuj ma, prosím, svojím slovom,
vládni srdcom, lebo mojím si Vodcom,
len vyššie ďalej,
veď ma, viery stálej
do srdca nalej.
( ESP 478, 1-2, Mária Rázusová – Martáková)

Komentovať