8. MAREC

Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.

Galatským 5, 24

Milý človeče, ak chceš dosiahnúť pravú zbožnosť, ktorá platí pred Bohom, musíš si nad sebou úplne zúfať a dôverovať jedine Bohu. Musíš sa Kristovi úplne a bez výhrad odovzdať, a Jeho prijať tak, že všetko sa stáva tvojím, čo On má, a čo je tvoje, stáva sa Jeho.

Tak sa povznášaš k životu v Božej láske a stávaš sa úplne iným človekom, celkom znovuzrodeným. Nový smer dostáva aj všetko, čo je v tebe. Budeš s takým nadšením slúžiť cnosti, ako si predtým s rozkošou slúžil necnosti, a podobne všetkým radovánkam a zlým náklonnostiam.

Potom však musíme bdieť, aby sme neklesali, keď pocítime v sebe hriešnu náklonnosť, a že nie sme ešte úplne čistí, ako by sme radi boli. Nános špiny úplne nezmyješ, pretože sme tu ešte telo a krv.

Martin Luther: Smerovník kresťanskéj cesty

Modlitba:
Ten na kríži – moja spása,
hriech odporným sa mi stal;
Ježiša nemôžem vzdať sa,
za mňa svoju krv vylial.
Nechcem Ho viac križovať,
jeho smrť znevažovať:
Ten na kríži – moja spása,
k Nemu stále utiekam sa. Amen
( ESP 114, 3, K. Kuzmány)

Komentovať