5. MAREC

5. MAREC

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako ako svet, vámja dávam. nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Ján 14, 27

Vy síce hľadáte pokoja túžite po ňom, ale obrátene. Lebo ho hľadáte, ako ho svet dáva, nie ako ho dáva Kristus.

Vedzte, aj to, že Boh napriek tomu predivne uprostred svojho ľudu prebýva, hoci nekladie svoj pokoj do centra nijakého pokoja, do stredu najrôznejších pokušení, ako hovorí: Vládni uprostred svojich nepriateľov!

On nedáva pokoj, ktorý nikoho nevyrušuje, lebo taký pokoj je pokoj sveta! Lež taký, čo aj keď ho všetko znepokojuje a všetkým je narušovaný, predsa pokojne v pokoji to pretrpí.

Opakujte s Izraelom: Pokoj, pokoj a predsa nieto kríža. Lebo vtedy nebude už kríž krížom, keď radostne zvoláte: Požehnaný kríž, medzi všetkými ostatnými nieto ti podobného!

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Už hrobu sa viac neľakáme,
pokojne zomrieť môžeme,
milostivémh Sudcu máme,
On nás vzkriesi z prachu zeme,
viera, láska, nádej pravá
v Kristu verným raj otvára. Amen

(ESP 120, 5, Karol Kuzmány)

Komentovať