Začína sa evanjelizácia PROChrist 2013

Celoeurópska evanjelizácia ProChrist 2013 začína túto nedeľu 3. marca 2013 zo Štuttgartu. Cez viac ako 800 miest prenosu po celej Európe chcú organizátori zvesťou evanjelia zasiahnúť vyše milión divákov- poslucháčov. Ako povedal ev. farár Ulrich Parzany , ktorý bude mať každý večer až do 10. marca príhovor, ľuďom chcú pripomenúť, že Pán Boh na nich nezabudol. Veľké cirkvi podporujú evanjelizačnú kampaň ProChrist. Jej činnosť je financovaná zväčša zo zbierok, EKD ju podporuje príspevkom 300 tisíc EUR a Ev. krajinská cirkev vo Wuerttembersku sumou 200 tisíc EUR. Večery možno sledovať v cirkevných zboroch zapojených do akcie cez satelit, iní ho môžu sledovať na televíznom kanáli ERF Eins alebo priamo na internete cez Livestream.
(www.ekd.de)

Komentovať