1. MAREC

1. MAREC

(Kristus) za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a z mŕtvych vstal.

2. Korintským 5, 15

Utešená, príjemná kázeň ti nemá pomáhať k tomu, aby si povedal: Kristus pre moje hriechy umrel a vstal z mŕtvych, nuž dúfam, že aj pre mňa. Áno, správne.

Ak chceš natrvalo zostať v starej koži a verš použiť ako prikrývku pre svoje nenásytné lakomstvo, pýchu, rozkoš, nuž sa tu píše: Nedosahuješ veru túto útechu!

Lebo aj keď pre pre všetkých umrel a vstal z mŕtvych, pre teba nevstal, lebo si vzkriesenie neprijal vierou. Iba dym si spozoroval, ale oheň nepocítil. Slovo si počul, ale nijakú silu si z neho neprijal.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ach, sladké slová pre ľud hriešny
do srdca môjho vnikajú,
hoc tým, čo sú na skutky pyšní,
sa pohoršlivými zdajú,
z nich srdce moje radosť má,
Ježiš hriešnikov prijíma. Amen

ESP 324, 1 (T 493) B. Schmolck

Komentovať